ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΙΚΥΩΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΣΟΥΡΑΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗ ΠΑΝ. ΧΑΣΟΥΡΑ