ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΛΕΥΡΩΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ