ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΑΡΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ