ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 5% ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΣΚΗΝΟΒΑΤΕΣ”