ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ ΕΣΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 26 ΚΑΙ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ ΑΠΌ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε