ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΥΝΕΙΑΣ Γ΄ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥ ΑΧΑΪΑΣ