ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΡΘΑΙΑΣ ΚΕΑΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ