ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΒΙΡΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΗΒΑΣ ‘ΛΑΪΟΣ’