ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΒΙΡΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΓΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ