ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΙΚΑΡΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΝΥΣΟΥ