ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΣΙΠΣ – Παιδικός σταθμός, ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΥΛΟΣ – Πετρούπολη