ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΣΙΠΣ – Παιδικός σταθμός, ΦΩΛΙΤΣΑ – Νέα Σμύρνη