ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΣΙΠΣ – Παιδικός σταθμός, ΡΟΔΟΚΗΠΟΣ – Μαρούσι