ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΣΙΠΣ – Παιδικός σταθμός, ΦΩΤΕΙΝΗ – Άλιμος