ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΣΙΠΣ – Παιδικός σταθμός, ΣΙΜΟΝΗ – Γέρακας