ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ