ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΝΤΗΝΩΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Καραφωτιάς  Αντήνωρ  Κωνσταντίνος