ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΠΑΣΙΠΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΤΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.