ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΚΗΠΟΥΡΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ