ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ