ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ Α ΠΡΟΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ