ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΠΥΟΣ – ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ