ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΠΥΟΣ – ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΝΩΝ