ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΠΥΟΣ – ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ”