ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΠΥΟΣ – ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ ΠΟΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΙΟΣ