ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΠΥΟΣ – ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ