ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΠΥΟΣ – ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ