ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΠΥΟΣ – ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ ΙΑΚΩΒΟΥ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ