ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΠΥΟΣ-ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΛΥΜΠΙΩΝ