ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΠΥΟΣ – ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ Δ.Σ. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ