ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΠΥΟΣ – ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ