ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΠΥΟΣ – ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ