ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΠΥΟΣ – ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ