ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΠΥΟΣ – ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ