ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΠΥΟΣ – ΠΛΑΤΙΑΝΑΣ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑΣ ΠΑΣΧAΛΗΣ