Αρχαίο Θέατρο Φθιωτίδων Θηβών

Γυμνάσιο νέας Αγχιάλου  τάξη β1 με την επίβλεψη των καθηγητριών Γάλλου  Καλλιόπης  και Γουργιώτου  Καλλιόπης