Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή σύμβασης του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την παραγωγή ειδικού χάρτη σε σύστημα braille για τον Αρχαιολογικό Χώρο της Δωδώνης

Σχετικά Θέατρα

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου υπεγράφη σύμβαση ανάθεσης έργου από το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» στην  Εταιρεία «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε για την παραγωγή, μέσω του προγράμματος Mind the Map, ειδικού χάρτη για τυφλούς στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης.

Η ανάθεση γίνεται στο πλαίσιο υποστήριξης του καινοτομικού προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή των Αρχαίων Θεάτρων της Ηπείρου», που υλοποιείται με χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. ευρώ, από τους αρμόδιους φορείς. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει πιλοτικά στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης και θα διαδοθεί στη συνέχεια σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της Διαδρομής (Νικόπολη, Κασσώπη και Γίτανα).

Το έργο περιλαμβάνει τη μελέτη του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης και εν συνεχεία την απεικόνισή του σε τρισδιάστατα εκτυπωμένο χάρτη,  ο οποίος θα περιλαμβάνει σε σύστημα braille πληροφορίες για τα σημεία ενδιαφέροντος του χώρου, καθώς και απτική περιγραφή τους. Ανάδοχος του έργου ορίζεται η Εταιρεία «ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗ ΟΙΚΟΣ Ε.Π.Ε.» και η  αμοιβή του για την εκτέλεση του έργου ορίζεται στο ποσόν των  2.000,00  ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Ο χρόνος εκπόνησης του έργου ορίζεται στους 2 μήνες.

Tο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» με ενθουσιασμό ξεκινά τη συνεργασία αυτή που έχει στόχο να κάνει ελκυστικότερη την εμπειρία επίσκεψης στον Αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης, ο οποίος αποτελεί σημαντικό κόμβο της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ηπείρου.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της σύμβασης, στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

«Παραγωγή μέσω του προγράμματος Mind the Map ειδικού χάρτη για τυφλούς για τον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης»

  • Στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του προέδρου του Διαζώματος και της κυρίας Δαλκαφούκη Μαρίας, Διευθύνουσας Συμβούλου της εταιρείας