Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή ανάθεσης μελέτης από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για τη δημιουργία Cluster επιχειρηματικότητας στο Δήμο Ηρακλείου, Κρήτης

Σχετικά Θέατρα

Τη Δευτέρα 12 Μαρτίου υπεγράφη στα γραφεία του Διαζώματος σύμβαση για την ανάθεση του έργου «Μελέτη Αστικής Επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία συστάδας επιχειρήσεων (Cluster) στο Δήμο Ηρακλείου», ανάμεσα στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την εταιρία «ΕΤΑΜ ΑΕ», που εκπροσωπεί ο κ. Νικόλας Δρακωνάκης.

Η μελέτη αυτή φιλοδοξεί να υποστηρίξει το έργο που είναι σε εξέλιξη στο  πλαίσιο του διατυπωμένου οράματος Ηράκλειο: έξυπνη-συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1 πολιτισμών», κύρια επιδίωξη του οποίου είναι η αναζήτηση έξυπνων λύσεων για την ενίσχυση της συνοχής και την αποκατάσταση των «ΚΕΝΩΝ» που τραυματίζουν τη λειτουργία της οικονομίας της πόλης και της κοινωνίας. Για την επίτευξη του παραπάνω οράματος και στρατηγικού στόχου, διαμορφώνεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) και του σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ), ένα πολυτομεακό πρόγραμμα, με συνδυασμένες πολλαπλασιαστικές παρεμβάσεις, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Συνδετικός κρίκος του προγράμματος είναι οι  «Έξυπνες – Πράσινες – Πολιτιστικές – Επιχειρηματικές διαδρομές», οι οποίες θα οδηγήσουν τους επισκέπτες στα ίχνη των «5+1» πολιτισμών». Ως εκ τούτου, δημιουργείται ένα κατάλληλο περιβάλλον για την διαμόρφωση ενός συμμετοχικού σχηματισμού επιχειρήσεων στην πόλη του Ηρακλείου. Ο σχηματισμός αυτός, μέσα από ενός τύπου Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας (του λοιπού ΤΣΠ), θα μπορέσει να προωθήσει και να αξιοποιήσει το έργο των Πολιτιστικών Διαδρομών και να εξασφαλίσει ταυτόχρονα διεύρυνση της αγοράς για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν (συμμετοχικό μάρκετινγκ). Η συγκεκριμένη μελέτη που ανατέθηκε από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του σχήματος αυτού.

Ως  χρόνος για την υλοποίηση του έργου ορίζονται 180 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η συνολική αμοιβή του αναδόχου για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 ευρώ και ο  Δήμος Ηρακλείου ορίζεται αρμόδιος για την επίβλεψη και παραλαβή του έργου.

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» επιθυμεί να ενισχύσει με τρόπο δυναμικό το εγχείρημα αυτό, το οποίο φιλοδοξεί να συμβάλει καταλυτικά στην αποκατάσταση των «ΚΕΝΩΝ» και στην εύρυθμη διασύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος του Ηρακλείου με την οικονομική ζωή της πόλης.

Μπορεἰτε να διαβάσετε αναλυτικά τη σύμβαση και τη μελέτη στους συνδέσμους που ακολουθούν:

«Μελέτη Αστικής Επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία συστάδας επιχειρήσεων (Cluster) στο Δήμο Ηρακλείου»

Μελέτη για τη δημιουργία συστάδας επιχειρήσεων στο Δήμο Ηρακλείου -ΕΤΑΜ (2018)

  • Στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης ανάμεσα στον πρόεδρο του Διαζώματος, κ. Στ. Μπένο και το νόμιμο εκπρόσωπο της «ΕΤΑΜ ΑΕ» κ. Νικ. Δρακωνάκη