Γρήγορη μετάβαση

Υπογραφή δυο νέων συμβάσεων έργου από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης

Σχετικά Θέατρα

Δυο πολύ σημαντικές συμβάσεις για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης υπογράφηκαν την Τετάρτη 16 Μαΐου 2018 στα γραφεία του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ».

Η πρώτη αφορά στην υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» και της μελετητικής εταιρείας ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε και αφορά την ανάθεση έργου για την εκπόνηση των γεωτεχνικών ερευνών και μελετών που απαιτούνται προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή του κτιρίου Γ εντός του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης. Ο χρόνος για την εκπόνηση των γεωτεχνικών μελετών είναι 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και η συνολική αμοιβή  για το μελετητή 3.800,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

Η δεύτερη σύμβαση αφορά τη σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος για την έκδοση της απαιτούμενης οικοδομικής άδειας για την κατασκευή του χώρου υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης και η ανάθεσή της έγινε από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στον  διπλ. Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό Ε.Μ.Π., κ. Ανδρέα Αραβανή. Ο χρόνος για τη σύνταξη του τοπογραφικού διαγράμματος ορίστηκε σε ένα μήνα και η συνολική αμοιβή για τον μελετητή ανέρχεται στα 1.600,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).

Η υλοποίηση του έργου κατασκευής του χώρου υποδοχής στον αρχαιολογικό χώρο της Νικόπολης έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» που υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) της Ηπείρου 2014 – 2020 και χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. ευρώ.

Το Διάζωμα ευχαριστεί όλους τους φορείς για την καθοριστική συμβολή τους στο να γίνει ελκυστικότερη η εμπειρία επίσκεψης στον σπουδαίο αυτό  αρχαιολογικό χώρο.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το περιεχόμενο και τους όρους των συμβάσεων στους συνδέσμους που ακολουθούν.

  • Στιγμιότυπο από την υπογραφή της σύμβασης για τη γεωτεχνική μελέτη