Γρήγορη μετάβαση

Ξεκινούν οι εργασίες για την αποκάλυψη και την αποκατάσταση του Θεάτρου της Γόρτυνας στην Κρήτη

Σχετικά Θέατρα

Στην πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (βλ. εδώ) ορισμένου χρόνου προχώρησε πριν λίγες ημέρες το  Υπουργείο Πολιτισμού για την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση αποκάλυψης και αποκατάστασης του μεγάλου θεάτρου Γόρτυνας». Οι εργασίες θα γίνουν με την μέθοδο της αρχαιολογικής αυτεπιστασίας από την  Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου (ΕΦΑ Ηρακλείου).

Το έργο θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης που υπεγράφη το Μάιο του 2020 (βλ. εδώ) μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) με χρηματοδότηση ύψους 240.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη μέχρι τώρα ανασκαφική έρευνα και τις εκπονηθείσες μελέτες το θέατρο ανήκει  στην κατηγορία των μεγάλων ρωμαϊκών θεάτρων. Σήμερα σώζονται το μεγαλύτερο μέρος του κοίλου του, που χωρίζεται με δύο διαδρόμους σε τρία μέρη, καθώς επίσης η ορχήστρα και το σκηνικό οικοδόμημα. Από τις έρευνες που προηγήθηκαν έχουν βγει στο φως πολυάριθμα γλυπτά που σχετίζονται με την αυτοκρατορική οικογένεια ή την αριστοκρατία και κάνουν σαφή την παρουσία της κεντρικής εξουσίας στον χώρο του θεάτρου, καθώς και γλυπτά  που αναπαριστούν θεότητες ή είναι από την ελληνική μυθολογία.

Θυμίζουμε, πως τον περασμένο Νοέμβριο το Υπουργείο Πολιτισμού ενέκρινε τη μελέτη αρχιτεκτονικής αποκατάστασης το θεάτρου που εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα-μηχανικό κ. Νίκο Χατζηδάκη, για λογαριασμό της ΕΦΑ Ηρακλείου. Η μελέτη αυτή, σε συνδυασμό με την εδαφομηχανική και στατική μελέτη, καθώς και με τη μελέτη συντήρησης που εκπονήθηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία, προσέφεραν χρήσιμες πληροφορίες, ώστε να προσδιοριστούν και ιεραρχηθούν οι νέες ανασκαφικές εργασίες – όπως στο χώρο του σκηνικού οικοδομήματος –  και οι απαιτούμενες επεμβάσεις στο μνημείο, οι οποίες δεν θα είναι πλέον ανεξάρτητες, αλλά θα εντάσσονται σε ένα πλαίσιο που θα αφορά στον ορθό προγραμματισμό τους, από την αποκάλυψη έως την αποκατάσταση του μνημείου.

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» εκφράζει την ικανοποίησή του για την παραπάνω εξέλιξη που θα συμβάλλει στην πλήρη κατανόηση της αρχιτεκτονικής του θεάτρου, στην αποκατάστασή του και στη σύνδεση  με τον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας, ώστε σύντομα να αποτελεί ένα ακόμη  σημαντικό πολιτιστικό πόλο της Γόρτυνας.

  • Υπάρχουσα κατάσταση και πρόταση αποκατάστασης. Άποψη από ΝΑ.(Αρχείο μελετητή κ. Ν. Χατζηδάκη, Νοέμβριος 2020)

Δείτε επίσης στη συνέχεια: