Γρήγορη μετάβαση

Το ταξίδι του «Διαζώματος» – Πολυσέλιδο αφιέρωμα στο περιοδικό “η φύση”

Toν Οκτώβριο του 2016 το «ΔΙΑΖΩΜΑ» με την  «Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης»  ξεκίνησαν μια δυναμική συνεργασία με αντικείμενο την εφαρμογή ενός κοινού πλαισίου δράσεων που στόχο έχει:

α) την ανάδειξη και προβολή  των μνημείων φύσης και πολιτισμού και της αδιάσπαστης ενότητάς τους,

β) την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις ανάγκες προστασίας των μνημείων, αλλά

γ) και τις δυνατότητες που προσφέρονται για ήπια τοπική ανάπτυξη μέσα από την ανάδειξη του περιβάλλοντος και των αρχαίων μνημείων.

Στο πλαίσιο της παραπάνω συμπόρευσης  εντάσσεται και η φιλοξενία από το περιοδικό “η φύση” το οποίο εκδίδει η «Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης», ενός πολυσέλιδου αφιερώματος για το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Στα κείμενα του αφιερώματος, τα οποία επιμελήθηκαν στελέχη και τακτικά μέλη του Διαζώματος, όπως οι κ.κ. Μ. Σοφικίτου, Κ. Αβραμοπούλου, Ε. Φρέγκογλου, Ε. Λιοσάτου, Δ. Καλογεράς, και Β. Ευθυμίου, ο αναγνώστης θα βρει χρήσιμες πληροφορίες για την αποστολή, τη λειτουργία και το έργο του Διαζώματος, για τη διαρκώς εξελισσόμενη πορεία του και κυρίως θα του δοθεί ένα έναυσμα, ώστε να επαναπροσδιορίσει την επαφή του με τα μνημεία.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το δημοσίευμα του Περιοδικού στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

 «Η φύση», της  Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης τεύχος 156, σελ. 6-22