Γρήγορη μετάβαση

Το ταξίδι μας: Η Τοπική Πολιτιστική Διαδρομή του Ρωμαϊκού Θεάτρου της Χερσονήσου – ΤΑΠΤοΚ

Σχετικά Θέατρα

Μια ξεχωριστή κατηγορία Πολιτιστικών Διαδρομών που προτείνει το ΔΙΑΖΩΜΑ να σχεδιαστούν είναι οι Τοπικές Πολιτιστικές Διαδρομές. Πρόκειται για διαδρομές, οι οποίες οικοδομούνται  στο πλαίσιο μιας ευρύτερης Πολιτιστικής Διαδρομής και  έχουν ως σημείο αναφοράς ένα πόλο της. Οι Τοπικές αυτές Πολιτιστικές Διαδρομές συνδέουν – αθροίζουν μνημεία, επιχειρήσεις, τοπικούς θεσμούς και ανθρώπους σε ένα σύνολο ενιαίο και λειτουργικό.

Η Τοπική Πολιτιστική Διαδρομή του Ρωμαϊκού  Θεάτρου της Χερσονήσου, είναι εν δυνάμει πόλος της προτεινόμενης Πολιτιστικής διαδρομής στα Μινωικά Ανάκτορα – «ΜΙΝΩΑΣ», που έχει στόχο την υλοποίηση πληθώρας τεχνικών έργων που θα αναδείξουν τον πολιτιστικό πλούτο της Περιφέρειας Κρήτης, με επίκεντρο τα μινωικά ανάκτορά της. Τα έργα αυτά στόχος είναι να  αναβαθμίσουν ποιοτικά το τουριστικό προϊόν της Περιφέρειας, να προσφέρουν στους επισκέπτες βιωματικές εμπειρίες κατά την επίσκεψη στα μνημεία της Περιφέρειας και να δημιουργήσουν δικτυώσεις μεταξύ του κορυφαίου πολιτιστικού αποθέματος του νησιού, δηλαδή των μινωικών ανακτόρων, με την τοπική οικονομία και την επιχειρηματικότητα. Πρόκειται για την εφαρμογή μιας νέας Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (OXE), στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτης 2021-2027. Για την υλοποίηση του προγράμματος το ΔΙΑΖΩΜΑ, δια μέσου του προέδρου του, κ. Σταύρου Μπένου, προχώρησε τον περασμένο Μάιο στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας  με τον  Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη (βλ. εδώ).

  • O χάρτης της διαδρομής των Μινωικών Ανακτόρων της Κρήτης

Η αναστήλωση του Ρωμαϊκού Θεάτρου Χερσονήσου έχει ενταχθεί, όπως και το Αρχαίο Θέατρο της Πλατιάνας, στο τοπικό πρόγραμμα Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (Τ.Α.Π.Το.Κ.), μετά από πρόταση που είχε υποβάλει η ΕΦΑ Ηρακλείου στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει στις τοπικές κοινότητες να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να «καινοτομήσουν», λύνοντας τοπικά προβλήματα και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές. Το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη λοιπή αναπτυξιακή υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο.

Αυτό το διάστημα, είναι σε εξέλιξη η τελική φάση των διεργασιών ανάμεσα στους αρμόδιους φορείς για το ξεκίνημα του έργου.

Ας ταξιδέψουμε στην Τοπική Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίου Θεάτρου της Χερσονήσου

«Είκοσι αιώνες ζωής, χίλιες περιπέτειες. Το ρωμαϊκό θέατρο Χερσονήσου Κρήτης, χώρος θέασης και ακρόασης αρχικά, άτυπο λατομείο στη συνέχεια, μπαίνει σε πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάδειξης και ξεκινά έναν νέο, δημιουργικό κύκλο ζωής».

Στις 13 Δεκεμβρίου 2018 έγινε γνωστή η έγκριση της ένταξης της αναστήλωσης του Ρωμαϊκού Θεάτρου Χερσονήσου στο τοπικό πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ, μετά από πρόταση που είχε υποβάλει η ΕΦΑ Ηρακλείου στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου στο πλαίσιο της «Πρόσκλησης της Περιφέρειας Κρήτης για την υποβολή προτάσεων Στρατηγικών Τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (ΤΑΠ-ΤοΚ) στο πλαίσιο του άξονα 5 (ΕΚΤ) του ΕΠ «Κρήτη» 2014-2020».

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται ανέρχεται στο ποσόν των 2.225.879,80 ευρώ. Για το έργο αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου έχει εγκριθεί το ποσό των 549.674,55 ευρώ. Χάρη στην παραπάνω χρηματοδότηση θα υλοποιηθεί η εγκεκριμένη από το ΚΑΣ, μελέτη αποκατάστασης του ρωμαϊκού θεάτρου Χερσονήσου. Η πρόταση αποκατάστασης του θεάτρου περιλαμβάνει τη συντήρηση και στερέωση των ευπαθών στοιχείων του μνημείου παράλληλα με την προστασία της ευαίσθητης θεμελίωσης των εδωλίων, με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η επιλεκτική χρήση του.

  • Η πρόταση αποκατάστασης του θεάτρου που βρίσκεται στον Λιμένα Χερσονήσου του νομού Ηρακλείου (Υπεύθυνος Μελέτης, κ. Νίκος Χατζηδάκης, πηγή: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΚΡΗΤΗ, ΕΛΛΑΔΑ).
  • Η πρόταση αποκατάστασης του θεάτρου - Μελέτη Ν. Χατζηδάκη

Μπορείτε στη συνέχεια να επισκεφτείτε τη σελίδα της διαδρομής στον ιστότοπο του Διαζώματος ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τοπική Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίου Θεάτρου της Χερσονήσου