Γρήγορη μετάβαση

Το ταξίδι μας: Το Αρχαίο Θέατρο της Πλευρώνας

Σχετικά Θέατρα

Το Αρχαίο Θέατρο Πλευρώνας είναι ένα από τα τρία εμβληματικά αρχαία θέατρα της Αιτωλοακαρνανίας.

Το ταξίδι του Διαζώματος ξεκίνησε το 2009, όταν ο κ. Σταύρος Μπένος, πρόεδρος του σωματείου επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο Πλευρώνας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα του νομού Αιτωλοακαρνανίας (βλ. εδώ). Τότε συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. Πολύ σύντομα ανοίχτηκε και ο κουμπαράς του θεάτρου.

 • O κ. Στ. Μπένος με τον κ. Λ. Κολώνα, Προϊστάμενο της ΣΤ΄ Ε.Π.Κ.Α. τη δεκαετία του 1980 την κα Μ. Γάτση, τον αρχαιολόγο του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε., κ. Γ. Σταμάτη, και τον Αντιδήμαρχο Δήμου Αντιρρίου, κ. Π. Κατσούλη

Επίσης, το «ΔΙΑΖΩΜΑ» συνέβαλε στην υπογραφή  -ένα χρόνο μετά- Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, ύψους 125.000 ευρώ ανάμεσα στην τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το ΥΠ.ΠΟ.Τ. και το Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. Η σύμβαση είχε αντικείμενο την εκπόνηση ανασκαφικών εργασιών στο θέατρο της Πλευρώνας και των Οινιαδών και την  εκπόνηση μελετών αποκατάστασης και αναστήλωσης των θεάτρων. (βλ. εδώ). Το 2013 υπήρξε τροποποίησή της ως προς το χρονοδιάγραμμα, τον προϋπολογισμό, το φορέα εκτέλεσης κ.α. (βλ. εδώ) Mια δεύτερη τροποποίηση υπεγράφη το 2014 προκειμένου  να δοθεί η αναγκαία παράταση για την ολοκλήρωση του έργου της Προγραμματικής Σύμβασης (βλ. εδώ).

 • Ο πρόεδρος του Διαζώματος στο θέατρο της Πλευρώνας το 2010.

Σήμερα η αποκάλυψη του θεάτρου είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το έργο ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2021, από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος λαμβάνοντας υπόψη τα υγειονομικά πρωτόκολλα της πανδημίας (βλ. εδώ). Οι εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου χρηματοδοτούνται με 900.000 ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Η εκτέλεση του υποέργου έχει λήξη την 31/12/2023.

Πρόσφατα μάλιστα, επισκέφτηκε το Αρχαίο Θέατρο Πλευρώνας ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών από την Προϊσταμένη της Εφορείας, κ. Ολυμπία Βικάτου (βλ. εδώ).

 • Ο Περιφερειάρχης, Νεκτάριος Φαρμάκης στο θέατρο της Πλευρώνας στη διάρκεια επίσκεψης τον Ιούνιο του 2021

Στην παρούσα φάση και αφού προηγήθηκε σχολαστικός καθαρισμός από την επιφανειακή βλάστηση του θεάτρου και των χώρων ταξινόμησης δομικού υλικού του μνημείου, εκτελούνται εργασίες συντήρησης των λίθινων αρχιτεκτονικών μελών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στις προγραμματιζόμενες εργασίες αναστήλωσης. Παράλληλα, έχουν κατασκευαστεί μικρά δοκίμια τεχνητών λίθων για την κατασκευή των νέων λίθων από χυτό υλικό. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκεται η ανασκαφική έρευνα περιμετρικά του μνημείου, ενώ έχει πραγματοποιηθεί αεροφωτογράφηση και έχει παραχθεί ορθοφωτοχάρτης, απαραίτητος για τις σχεδιαστικές αποτυπώσεις.

Αναλυτικότερα, οι  εργασίες που προβλέπεται να υλοποιηθούν περιλαμβάνουν την στερέωση, συντήρηση, αναστήλωση, προστασία και ανάδειξη του μνημείου με στοχευμένες παρεμβάσεις βάσει της εγκεκριμένης από το ΚΑΣ μελέτης αποκατάστασης, στο κοίλο, στους αναλημματικούς τοίχους, στην ορχήστρα, στις παρόδους, στο σκηνικό οικοδόμημα, στον αποχετευτικό αγωγό και στον πύργο του θεάτρου. Επίσης, περιλαμβάνουν την εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών και την τοποθέτηση δίγλωσσων ενημερωτικών πινακίδων (και σε γραφή Braille), την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, την κατασκευή μακέτας του θεάτρου με δυνατότητα ψηλάφησης από άτομα με περιορισμένη όραση.

Τέλος, κατά τη φάση ολοκλήρωσης του έργου προβλέπεται η διοργάνωση ημερίδας παρουσίασης και προβολής του έργου στο ευρύ κοινό.

Δείτε στη συνέχεια την Πρόοδο εργασιών στο θέατρο:

 • Την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009 ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος επισκέφθηκε το αρχαίο θέατρο Πλευρώνας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα του νομού Αιτωλοακαρνανίας, όπου συναντήθηκε με όλους τους τοπικούς φορείς, με θέμα την ανάδειξη του παραπάνω θεάτρου. (βλ. εδώ)
 • Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό (κουμπαρά) για το αρχαίο θέατρο Πλευρώνας. (βλ. εδώ)
 • Στις 20 Δεκεμβρίου 2010 υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης, με την παρότρυνση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», ύψους 125.000 ευρώ μεταξύ της τέως Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του ΥΠ.ΠΟ.Τ. και του Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε. για α) συμπληρωματικές ανασκαφικές έρευνες στα αρχαία θέατρα Οινιαδών και Πλευρώνας και β) την εκπόνηση των μελετών αποκατάστασης και αναστήλωσης των θεάτρων. Για το αρχαίο θέατρο Πλευρώνας αντιστοιχούσε το ποσό των 60.000 ευρώ. (βλ. εδώ) Τις μελέτες εκπόνησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
 • Την Τρίτη 18 Ιουνίου του 2013 υπεγράφη από το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης (βλ. εδώ).
 • Στις 06 Ιουνίου του 2014 υπεγράφη νέα τροποποίηση χρόνου της Προγραμματικής Σύμβασης. Η νέα τροποποίηση κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να ολοκληρωθεί το αντικείμενο της σύμβασης. (βλ. εδώ)
 • Η εκπόνηση της μελέτης ολοκληρώθηκε. Στις 20 Μαρτίου 2017 η μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Πλευρώνας εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.
 • Οι εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου χρηματοδοτούνται με 900.000 ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» (βλ. εδώ)
 • Oι εργασίες αποκατάστασης είναι σε εξέλιξη από το Φεβρουάριο του 2021 (ΣΤΙΓΜΑ)

 Συνολικά, οι εργασίες που προβλέπεται να υλοποιηθούν είναι:

  • Στερέωση, συντήρηση, αναστήλωση, προστασία και ανάδειξη του μνημείου με στοχευμένες παρεμβάσεις βάσει της εγκεκριμένης από το ΚΑΣ μελέτης αποκατάστασης, στο κοίλο, στους αναλημματικούς τοίχους, στην ορχήστρα, στις παρόδους, στο σκηνικό οικοδόμημα, στον αποχετευτικό αγωγό και στον πύργο του θεάτρου.
  • Εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών (μελέτης εφαρμογής κονιαμάτων και ενεμάτων, ολοκληρωμένης αποστράγγισης του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου, Η/Μ και πυρασφάλειας).
  • Τοποθέτηση δίγλωσσων ενημερωτικών πινακίδων, μία εκ των οποίων σε γραφή Braille, έκδοση δίγλωσσου ενημερωτικού φυλλαδίου (ελληνικά-αγγλικά και σε γραφή Braille), κατασκευή μακέτας του θεάτρου με δυνατότητα ψηλάφησης από άτομα με περιορισμένη όραση.
 •  Παρακολούθηση εργασιών (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

 

Μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα του Αρχαίου Θεάτρου στον ιστότοπο, εδώ