Γρήγορη μετάβαση

Το ταξίδι μας: Η Τοπική Πολιτιστική Διαδρομή του Αρχαίου Θεάτρου Πλατιάνας -ΤΑΠΤοΚ

Σχετικά Θέατρα

Μια ξεχωριστή κατηγορία Πολιτιστικών Διαδρομών που προτείνει το ΔΙΑΖΩΜΑ να σχεδιαστούν είναι οι Τοπικές Πολιτιστικές Διαδρομές. Πρόκειται για διαδρομές, οι οποίες οικοδομούνται  στο πλαίσιο μιας ευρύτερης Πολιτιστικής Διαδρομής και  έχουν ως σημείο αναφοράς ένα πόλο της. Οι Τοπικές αυτές Πολιτιστικές Διαδρομές συνδέουν – αθροίζουν μνημεία, επιχειρήσεις, τοπικούς θεσμούς και ανθρώπους σε ένα σύνολο ενιαίο και λειτουργικό. Η πρώτη Τοπική Διαδρομή που θα παρουσιάσουμε είναι η Τοπική Διαδρομή της Πλατιάνας στην Ηλεία.

Η Τοπική Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίου Θεάτρου Πλατιάνας αποτελεί εν δυνάμει πόλο της προτεινόμενης από το ΔΙΑΖΩΜΑ «Πολιτιστικής -περιβαλλοντικής διαδρομής κατά μήκος της Ολυμπίας Οδού (Ολυμπία Διαδρομή)», που έχει  στο επίκεντρό της την ανάδειξη των μνημείων της φύσης και του πολιτισμού που βρίσκονται κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού και τη σύνδεσή τους με την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Για την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου στο Αίπυ ή Πλατιάνας, μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί στον αρχαιολογικό χώρο μια σειρά από αρχαιολογικές έρευνες, καθώς και η σύνταξη των απαραίτητων μελετών, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που επετεύχθη το 2013 με την καθοριστική συμβολή του Διαζώματος, μεταξύ του Υπουργείου και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, με τίτλο «Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική και αρχιτεκτονική αποτύπωση του αρχαίου θεάτρου της Πλατιάνας». Οι εργασίες αυτές χρηματοδοτήθηκαν με το ποσό των 100.000 ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Πρόγραμμα ΚΑΠ), και περιελάμβαναν την αποκάλυψη της κρηπίδας, τμήματος του αρχαίου σκηνικού οικοδομήματος και του κλιμακοστασίου του θεάτρου. Επίσης, με την ανασκαφική έρευνα αποσαφηνίστηκαν τα περιγράμματα των αναλημματικών τοίχων των παρόδων. Οι  εργασίες πραγματοποιήθηκαν το 2014. Η μελέτη αποκατάστασης του αρχαίου θεάτρου Πλατιάνας ολοκληρώθηκε το 2016, μετά από ανάθεση της από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης στους Αρχιτέκτονες Μηχανικούς κ.κ. Θεμιστοκλή Μπιλή και Μαρία Μαγνήσαλη και εγκρίθηκε από το Κ.Α.Σ. το 2017 (βλ. εδώ)

Τον Αύγουστο του 2019 εντάχθηκε, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Ολυμπίας, το έργο με τίτλο «Αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου Πλατιάνας» στην Πρόσκληση της ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της Υποδράσης 19.2.4.5 του Μέτρου 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, με αρχικό προϋπολογισμό 300.000 € και φορέα υλοποίησης την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας.

Το φυσικό αντικείμενο του παραπάνω έργου περιλαμβάνει την αποκατάσταση του σκηνικού οικοδομήματος και του κοίλου του θεάτρου, μέσω ήπιων αναστηλωτικών επεμβάσεων, που σκοπό έχουν την ανάσχεση της υλικής υποβάθμισής του. Το έργο θα υλοποιηθεί απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας και θα διαρκέσει 2,5 έτη.

Να σημειωθεί πως στην περίπτωση του Αρχαίου Θεάτρου Πλατιάνας στο Αίπυ γίνεται αξιοποίηση του προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (Τ.Α.Π.Το.Κ.). Η μεθοδολογία της ΤΑΠΤΟΚ, που αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε κυρίως σε αγροτικό πλαίσιο, εφαρμόζεται σήμερα σε πληθώρα περιοχών ανά την Ευρώπη. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο που επιτρέπει στις τοπικές κοινότητες να κάνουν σταθερά βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής και βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε να «καινοτομήσουν», λύνοντας τοπικά προβλήματα και ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή στις αγροτικές περιοχές. Το χρηματοδοτικό αυτό εργαλείο λειτουργεί συμπληρωματικά προς τη λοιπή αναπτυξιακή υποστήριξη σε τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, μετά και τις αλλεπάλληλες προσπάθειες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια από εκπροσώπους συλλόγων και τοπικούς φορείς, ενώ συγχρόνως  ανοίγει ο δρόμος για τη χρηματοδότηση και άλλων ανάλογων αρχαιολογικών έργων.

Στην ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Πλατιάνας, καταλυτική υπήρξε η συμβολή του Συλλόγου Μακισταίων Ολυμπίας  «Η ΜΑΚΙΣΤΟΣ» και  του πρόεδρού της, κ. Φώτη Βλάχου. Πρότυπο ενεργού πολίτη, επίσης, αποτελεί ο πολιτικός μηχανικός και τακτικό μέλος του Διαζώματος, κ. Γιώργος Αδαμόπουλος, που συνέταξε το τεχνικό δελτίο του θεάτρου και παρακολούθησε όλη την εξέλιξη των διαδικασιών για την τελική έγκρισή του  στο πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020». (βλ. εδώ).

Το συνολικό κόστος  που προβλέπεται στη μελέτη για την ανάδειξη του εντυπωσιακού μνημείου ανέρχεται στο ποσό των 700.000 ευρώ. Σήμερα, είναι στην τελική φάση οι διεργασίες  ανάμεσα στο Δήμο Ανδρίτσαινας- Κρεστένων, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας και την Αναπτυξιακή Ολυμπίας, για το ξεκίνημα του έργου.

 

Ας ταξιδέψουμε στην Τοπική Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίου Θεάτρου Πλατιάνας:

«Μνημείο σημαίνει μνήμη. Είναι η άυλη υπόστασή του, που σβήνει, αν η υλική αποσυντεθεί. Το αρχαίο θέατρο της Πλατιάνας δεν κινδυνεύει πια. Αναστηλώνεται για να διατηρήσει τη μνήμη όσων συνέβαιναν εδώ, στα ορεινά της Ηλείας, και να αποτελέσει ολοζώντανο κόμβο της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ολυμπίας Οδού».

Το Μάιο του 2019 εγκρίθηκε πρόταση για την αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου της Πλατιάνας που υπέβαλε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, στο πλαίσιο της πρόσκλησης για το πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ολυμπίας (ΑΝ.ΟΛ.). Ο αρχαιολογικός χώρος της Πλατιάνας θα αποτελέσει και πόλο του προγράμματος της Πολιτιστικής Διαδρομής της Ολυμπίας Οδού.

Προϋπολογισμός

Η πρόσφατη έγκριση αφορά στην υλοποίηση της πρώτης φάσης εργασιών αποκατάστασης του θεάτρου, δηλαδή του σκηνικού του οικοδομήματος και έχει προϋπολογισμό 300.000 ευρώ.

 

Μπορείτε στη συνέχεια να επισκεφτείτε τη σελίδα της διαδρομής στον ιστότοπο του Διαζώματος ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

Τοπική Πολιτιστική Διαδρομή Αρχαίου Θεάτρου Πλατιάνας