Γρήγορη μετάβαση

Το ταξίδι μας: Η Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

Το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» αξιοποιώντας τα αποτελέσματα της απόλυτης συνέργειας μεταξύ των πολιτών, των θεσμών του κράτους, των χορηγών και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων που έχουν στόχο την ένταξη των μνημείων φύσης και πολιτισμού στο κέντρο της ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης, προτείνει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ολιστικών προγραμμάτων Πολιτιστικού Τουρισμού. Τα προγράμματα αυτά, οι  Πολιτιστικές Διαδρομές και τα Αρχαιολογικά Πάρκα, έχουν τη δυναμική να αποτελέσουν κινητήριο μοχλό για τη βιώσιμη ανάπτυξη μιας περιοχής ή μιας ολόκληρης Περιφέρειας, μέσα από τη σύνδεση των μνημείων της με την τοπική επιχειρηματικότητα και τον πρωτογενή της τομέα.

Πολιτιστικές Διαδρομές και Αρχαιολογικά Πάρκα, είναι σε πλήρη εξέλιξη στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας. Προκειμένου να αποτυπωθεί με τρόπο εύληπτο η δυναμική αυτή της εξέλιξης στη χώρα, το ΔΙΑΖΩΜΑ, προχωρά στην αναμόρφωση της ιστοσελίδας του και σας προσκαλεί να την ξεφυλλίσουμε μαζί. Πρώτος σταθμός η Περιφέρεια της Ηπείρου.

  1. Ταξιδεύουμε στην Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

«Αμβρακία, Γίτανα. Λέξεις μοναχικές; Όχι πια. Η Πολιτιστική Διαδρομή ̎ Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου̎ δίνει ζωή και περιεχόμενο στα μνημεία και τα μετατρέπει σε φορείς βιώσιμης ανάπτυξης και σε πρέσβεις  της ιστορίας, της φύσης και του πολιτισμού…»

Το πρόγραμμα «Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου» έχει σχεδιασθεί και είναι σε λειτουργία με πρωταγωνιστικό ρόλο της Περιφέρειας Ηπείρου και του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά από πρόταση του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα καινοτομικό, όχι μόνο σε Ευρωπαϊκή, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακακαθώς αποτελεί ένα εξειδικευμένο και επώνυμο ολιστικό προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, το οποίο διαμορφώνεται στη βάση ενός συγκεκριμένου συνεκτικού στοιχείου, που είναι τα πέντε αρχαία θέατρα της Ηπείρου.

Το πρόγραμμα εκτείνεται σε τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες και περιλαμβάνει: πέντε αρχαιολογικούς χώρους (Δωδώνη, Νικόπολη, Κασσώπη, Αμβρακία και Γίτανα), οκτώ αρχαίους χώρους θέασης και ακρόασης (μεταξύ των οποίων και τα θέατρα της Νικόπολης, της Δωδώνης, της Κασσώπης, της Αμβρακίας και των Γιτάνων), 344 χιλιόμετρα διαδρομής και 2.300 χρόνια ιστορίας. Το έργο αυτό αποτελεί μάλιστα και το πρώτο έργο της χώρας που εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. (2014-2020).

Το Νοέμβρη του 2018 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση (launch event) της διαδρομής κατά τη διάρκεια της οποίας οι πολίτες, η τοπική κοινωνία και η εγχώρια και διεθνής τουριστική αγορά (tour operators, bloggers και δημοσιογράφοι) κλήθηκαν να γνωρίσουν την Πολιτιστική Διαδρομή. Η Περιφέρεια Ηπείρου ανέθεσε το ρόλο του φορέα διαχείρισης της διαδρομής (Destination Marketing and Management Organization- DMO) στην Αναπτυξιακή Εταιρεία “Ήπειρος ΑΕ”, η οποία μεριμνά καθημερινά, ώστε όλη η «αλυσίδα» πόρων και υπηρεσιών του παραπάνω προϊόντος να διατηρεί υψηλή ποιότητα. Το πρόγραμμα διαθέτει τη δική του ιστοσελίδα και σελίδα στο Facebook.

Κεντρικοί πόλοι της Πολιτιστικής Διαδρομής είναι τα πέντε αρχαία θέατρα της Ηπείρου, καθώς και οι αρχαιολογικοί χώροι που τα περιβάλλουν: Αρχαιολογικός χώρος και Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης, Αρχαιολογικός Χώρος και Αρχαίο Θέατρο και Βουλευτήριο ή Μικρό Θέατρο Κασσώπης, Αρχαιολογικός Χώρος και Αρχαίο Θέατρο, Στάδιο και Ωδείο Νικόπολης, Αρχαιολογικός Χώρος και Αρχαίο Θέατρο Γιτάνων και Αρχαίο Θέατρο Αμβρακίας.

Η Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου συνιστά πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ηπείρου 2014 – 2020 και υλοποιείται με χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. ευρώ.

Δείτε στη συνέχεια το βίντεο προώθησης της Διαδρομής, καθώς και την παρουσίαση της στο site του Διαζώματος.

  • Ο χάρτης της διαδρομής
  • Η νέα σελίδα του Διαζώματος για τις Πολιτιστικές Διαδρομές θα είναι σύντομα στο αέρα! Το σχεδιασμό έχει αναλάβει εθελοντικά, ο κ. Σωκράτης Μεχτερίδης (προγραμματιστής και μέλος του Διαζώματος)