Γρήγορη μετάβαση

Το ταξίδι μας : η Ο.Χ.Ε. των Λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας

To πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) για την Αξιοποίηση των Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας» προτείνει μια ολοκληρωμένη πρόταση βιώσιμης ανάπτυξης για τη μεταλιγνιτική εποχή της Δυτικής Μακεδονίας, μέσα από τη διασύνδεση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με τις παραγωγικές δραστηριότητες της Περιφέρειας.

Κεντρικοί άξονες της παραπάνω Ο.Χ.Ε. είναι οι εννέα κύριες λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες οργανώνονται σε 4 βασικούς πόλους ανάπτυξης: α) στον πόλο των Πρεσπών (μικρή και μεγάλη Πρέσπα), β) των λιμνών του Αμυνταίου (Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών, Βεγορίτιδα), γ) της Καστοριάς (ομώνυμη λίμνη) και δ) των λιμνών Αλιάκμονα (Ιλαρίωνα, Πολύφυτου). Τα παραπάνω λιμναία συμπλέγματα συνθέτουν μια περιβαλλοντική και πολιτιστική διαδρομή η οποία μέσω της σύζευξης της με άλλα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, στοχεύει να τοποθετήσει τη Δυτική Μακεδονία  στο διεθνή χάρτη ως την «Περιφέρεια των λιμνών».(βλ., εδώ)

Στο παραπάνω πλαίσιο πραγματοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2020 συνάντηση εργασίας στην Κοζάνη, ανάμεσα στον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». Στη συνάντηση που συμμετείχαν επίσης αυτοδιοικητικοί,  υπηρεσιακοί παράγοντες και εκπρόσωποι αναπτυξιακών φορέων, εκφράστηκε ομόφωνα από τον Περιφερειάρχη, κ. Κασαπίδης και τον πρόεδρο του Διαζώματος, κ. Μπένο, η αμοιβαία πρόθεση συνεργασίας για την οικοδόμηση του προγράμματος (βλ., εδώ).

Ακολούθησε τον Μάρτιο του 2020,  τεχνική συνάντηση που συνδιοργάνωσαν ο Περιφερειάρχης κ. Κασαπίδης, με τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας, με αντικείμενο τη  διερεύνηση τρόπων επιτάχυνσης της πορείας υλοποίησης των έργων και δράσεων της Ο.Χ.Ε., με τελικό σκοπό την αξιοποίηση και ανάδειξη των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι Δήμων και φορείς-τελικοί δικαιούχοι δράσεων της Ο.Χ.Ε.. (βλ., εδώ)

Το  Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» παρακολουθεί με ικανοποίηση την πορεία αυτή και με χαρά συνδράμει την Περιφέρεια στην οικοδόμηση του παραπάνω προγράμματος, με το οποίο τα αξεπέραστης ομορφιάς αυτά λιμναία συστήματα, θα αναδειχθούν σε όχημα για τη βιώσιμη και ενδογενή ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας και την ποιοτική βελτίωση της ζωής των κατοίκων της.

Ας ταξιδέψουμε στη Δυτική Μακεδονία μέσα από το αναπτυξιακό πρόγραμμα για την Ο.Χ.Ε. Λιμνών

«Το νερό, πηγή ζωής, γίνεται τώρα εφαλτήριο προόδου

μέσα από ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Χωρικής Αξιοποίησης

που αγκαλιάζει τις εμβληματικές λίμνες της Δυτικής Μακεδονίας:

Πρέσπες, Αμυνταίου, Καστοριάς και Αλιάκμονα».

Περιγραφή

Στο εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την περίοδο 2014 – 2020 (ΕΠ ΠΔΜ 2014 – 2020) περιλαμβάνεται η παρέμβαση στις λιμναίες περιοχές της Περιφέρειας μέσω της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης για την αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας». Βασικό ζητούμενο της ΟΧΕ των λιμναίων συστημάτων, που περιλαμβάνουν τα επιφανειακά ύδατα με τα φυσικά και τεχνητά τους συστήματα, είναι να λειτουργήσουν ως αναπτυξιακά συστήματα για την ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας. Οι ανάγκες που θα καλύψει η ΟΧΕ περιλαμβάνουν την προστασία και την εν συνεχεία ορθολογική αξιοποίηση των λιμνών της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και την ένταξη των λιμναίων οικοσυστημάτων στο παραγωγικό σύστημα της περιοχής.

Πόλοι

  • Πόλος Πρεσπών
  • Πόλος Λιμνών Αμυνταίου
  • Πόλος Καστοριάς
  • Πόλος Λιμνών Αλιάκμονα

Προϋπολογισμός

36,6 εκ ευρώ (από το ποσό αυτό τα 35,2 εκ ευρώ θα διατεθούν από το ΕΤΠΑ και τα 1,4 εκ. ευρώ από το ΕΚΤ).

Δείτε φωτογραφικό υλικό στη συνέχεια:

  • O χάρτης της Ο.Χ.Ε.
  • Στιγμιότυπο από την συνάντηση που έγινε για το πρόγραμμα στην Κοζάνη. Στο βήμα ο πρόεδρος του Διαζώματος κ. Σταύρος Μπένος (Φεβρουάριος 2020)
  • Οι λίμνη των Πρεσπών (πηγή visit Greece)

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, εδώ.