Γρήγορη μετάβαση

Το ταξίδι μας: Το Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος

Σχετικά Θέατρα

Το Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος  βρίσκεται μέσα στα όρια των τειχών της αρχαίας Δημητριάδος κοντά στη συνοικία των Ν. Παγασών του Δήμου Βόλου, στη Μαγνησία. Το θέατρο κατασκευάστηκε ταυτόχρονα με την ίδρυση της αρχαίας πόλης από τον Δημήτριο Πολιορκητή με συνοικισμό των πόλεων της Μαγνησίας το 294-292 π.Χ.. Βρίσκεται εντός της πόλης, απέναντι από το ανάκτορο των Μακεδόνων βασιλέων και το ρωμαϊκό υδραγωγείο και η χρήση του για πολλούς μελετητές συνδέεται με το ηρώο των Αρχηγετών και Κτιστών της πόλης της Δημητριάδος.

Το θέατρο εγκαταλείφθηκε μετά τα μέσα του 4ου αι. μ.Χ. και έκτοτε υπέστη λιθοθηρία. Αν και διατήρησε  την τριμερή διαίρεση των ελληνιστικών θεάτρων, δηλαδή το σκηνικό οικοδόμημα, την ορχήστρα και το κοίλο με το επιθέατρο, το θέατρο το 2009 παρουσίαζε εκτεταμένες καταστροφές με αποτέλεσμα μόνο η σκηνή, η ορχήστρα και οι πάροδοι να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Τον Ιανουάριο του 2009 ο πρόεδρος του Διαζώματος, κ. Σταύρος Μπένος επισκέφτηκε το Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος στο πλαίσιο περιοδείας που πραγματοποιούσε σε χώρους θέασης και ακρόασης της Μαγνησίας. Στο χώρο συναντήθηκε με την προϊσταμένη της ΙΓ΄ΕΠΚΑ, κα Αργυρούλα Ινζεσίλογλου, τον αντιδήμαρχο Βόλου κ. Απόστολο Φοινικόπουλο, την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του δήμου Βόλου, κα Μαρία Σπονου, την αρχαιολόγο κα Πολυξένη Αραχωβίτη και τον αρχαιολόγο και υπεύθυνο του μνημείου, κ. Μπάμπη Ιντζεσίλογλου, ο οποίος χάρισε μια γοητευτική ξενάγηση και πληροφόρηση για το έργο της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ο κ. Ιντζεσίλογλου είχε τονίσει πως προτεραιότητα της υπηρεσίας ήταν να συμπεριληφθεί το θέατρο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας και πως για το σκοπό αυτό υπάρχει έτοιμη πρόταση της υπηρεσίας. Από τη συνάντηση ωστόσο διαφάνηκε η αδυναμία της εξεύρεσης πόρων για τη χρηματοδότηση των αρχαιολογικών ερευνών. Ακολούθησε αμέσως μετά συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο του Βόλου, παρουσία του τ.  δημάρχου κ. Αλέκου Βούλγαρη και συνάντηση με το Νομάρχη Μαγνησίας,  κ. Απόστολο Παπατόλια και τους συνεργάτες του, με τον οποίο ο κ. Μπένος συμφώνησαν  να αναπτύξουν κοινή δραστηριότητα για την ανάδειξη των τριών θεάτρων της Μαγνησίας. (βλ. εδώ)

Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» αμέσως μετά την περιοδεία στη Μαγνησία, προχώρησε στο άνοιγμα «κουμπαρά» (ηλεκτρονικού τραπεζικού λογαριασμού) για το αρχαίο θέατρο της Δημητριάδας (βλ., εδώ).

Η δεύτερη ευκαιρία ζωής στο θέατρο δόθηκε μέσα από το έργο «Αναστήλωση και αποκατάσταση τμημάτων του αρχαίου θεάτρου Δημητριάδος και συνολική βελτίωση του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου, με το ποσόν των 750.000 Ευρώ.

Το Σεπτέμβριο του 2014, στο πλαίσιο της Ζ’ Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου στη Θεσσαλία, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Αρχαίο Θέατρο της Δημητριάδος, στη διάρκεια της οποίας ο κ. Ιντζεσίλογλου, Επίτιμος Τμηματάρχης Μουσείων της ΙΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, ανασκαφέας και επιβλέπων των εργασιών στο θέατρο, ενημέρωσε τα μέλη για την πορεία των εργασιών ανασκαφής και αποκατάστασης του θεάτρου. Επίσης, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνέλευσης, η κ. Α. Ιντζεσίλογλου-Δουλγέρη, Προϊσταμένη της ΙΓ’ ΕΠΚΑ  αναφέρθηκε σε ομιλία της στη δυνατότητα αξιοποίησης της εγκεκριμένη προμελέτης ωρίμανσης για την ανάπτυξη Αρχαιολογικού Πάρκου Δημητριάδος, αξιοποιώντας τα αναδεδειγμένα μνημεία, όπως το ανάκτορο και το θέατρο, ενός δηλαδή αρχαιολογικού χώρου ενταγμένου στον πολεοδομικό ιστό, που μπορεί να συνδεθεί σε υφιστάμενη πολιτιστική διαδρομή ή να αποτελέσει αφετηρία νέας. (βλ. εδώ)

Σήμερα, το αρχαίο θέατρο Δημητριάδας έχει αποκατασταθεί πλήρως με την ολοκλήρωση του συνόλου των προβλεπομένων εργασιών. Επιπλέον, η ένταξή του στη νέα πρόσκληση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, με τίτλο «Αξιοποίηση Πολιτιστικού Αποθέματος διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού στην Θεσσαλία» (Ιούλιος 2018), στο πλαίσιο του σχεδιασμού της  Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)  στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος «Πολιτιστική Διαδρομή Θεσσαλίας» θα συμβάλει καταλυτικά στην αποτελεσματικότερη κοινωνικοποίηση του θεάτρου, ώστε να λειτουργήσει σαν πόλος πολιτισμού αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης συνολικά στη Θεσσαλία.

Δείτε στη συνέχεια την Πρόοδο Εργασιών στο Αρχαίο Θέατρο  από την ίδρυση του Διαζώματος ως σήμερα:

 • Τον Ιανουάριο του 2009, ο πρόεδρος του Διαζώματος, κ. Σταύρος Μπένος πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο αρχαίο θέατρο Δημητριάδος, στο πλαίσιο της περιοδείας του στα αρχαία θέατρα Μαγνησίας – Λάρισας, κατά τη διάρκεια της οποίας συναντήθηκε με τοπικούς φορείς (βλ.,εδώ)
 • Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» έχει ανοίξει «κουμπαρά» (ηλεκτρονικό τραπεζικό λογαριασμό) για το αρχαίο θέατρο της Δημητριάδας (βλ., εδώ)
 • Οι εργασίες στο αρχαίο θέατρο έχουν ολοκληρωθεί στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Αναστήλωση και αποκατάσταση τμημάτων του αρχαίου θεάτρου Δημητριάδας και συνολική βελτίωση του μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου του», με χρηματοδότηση ύψους 750.000,00 ευρώ από το Ε.Σ.Π.Α. – Ε.Π. «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος – Ηπείρου 2007 – 2013».
 • Το έργο προέβλεπε την αναστήλωση δυο ημικιόνων με τον ενδιάμεσο θριγκό της στοάς του ελληνιστικού προσκηνίου, την αποκατάσταση και κάλυψη του αγωγού συγκέντρωσης και απομάκρυνσης των ομβρίων υδάτων περιμετρικά της ορχήστρας, τη συμπλήρωση λίθων στη σειρά των βατήρων των εδωλίων και τις εργασίες συστηματικού καθαρισμού και συντήρησης της σκηνής και των λίθων του κοίλου, αλλά και του μνημειακού συγκροτήματος που βρίσκεται μέσα στο οικόπεδο του Θεάτρου. Η μελέτη της αναστήλωσης εκπονήθηκε από την αρχιτέκτονα – μηχανικό, κ. Βασιλεία Μανιδάκη.
 • Το αρχαίο θέατρο Δημητριάδας έχει αποκατασταθεί πλήρως με την ολοκλήρωση του συνόλου των προβλεπομένων εργασιών. (ΣΤΙΓΜΑ)
 • Το Αρχαίο θέατρο Δημητριάδος, περιλαμβάνεται στη νέα πρόσκληση του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020, με τίτλο «Αξιοποίηση Πολιτιστικού Αποθέματος διαδρομής Πολιτισμού – Τουρισμού στην Θεσσαλία» (Ιούλιος 2018), η οποία αφορά στη χρηματοδότηση παρεμβάσεων για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Περιφέρειας, με σκοπό την συμβολή της στην τουριστική ανάπτυξη των περιοχών που εντάσσονται στην Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) – Πολιτιστική Διαδρομή Θεσσαλίας. (ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ)

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Διαζώματος για να δείτε την Ταυτότητα του Θεάτρου, εδώ.

 • Το Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος (2009)
 • Από αριστερά διακρίνονται: η υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων του δήμου Βόλου και Μαρία Σπονου, ο κ. Σταύρος Μπένος, ο αρχαιολόγος και υπεύθυνος του μνημείου κ. Μπάμπης Ιντζεσίλογλου, η προϊσταμένη της ΙΓ΄ΕΠΚΑ ΚΑ Αργυρούλα Ινζεσίλογλου, ο αντιδήμαρχος Βόλου κ. Απόστολος Φοινικόπουλος και η αρχαιολόγος της Εφορείας κα Πολυξένη Αραχωβίτη.
 • Ο πρόεδρος του Διαζώματος κατά τη Ζ Γενική Συνέλευση στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος (2014)
 • Στιγμιότυπο από δρώμενο στο αρχαίο θέατρο (2014)
 • Ομιλία της Εφόρου της τότε ΙΓ΄ΕΠΚΑ, κας Αργυρούλας Ινζεσίλογλου (2014)
 • Το κοίλο το Αρχαίου Θεάτρου Δημητριάδος
 • Αεροφωτογραφία του Αρχαίου Θεάτρου Δημητριάδος