Γρήγορη μετάβαση

«Το πνευματικό κεφάλαιο των ολιστικών προγραμμάτων» – Τριλογία Διαλέξεων από το «ΔΙΑΖΩΜΑ» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το Σάββατο 22 Μαΐου 2021 ο Πρόεδρος του Διαζώματος, κύριος Σταύρος Μπένος, με τα στελέχη του σωματείου κ.κ. Ευδόκιμο Φρέγκογλου και Μαρία Κουρασάνη συμμετείχαν ως προσκεκλημένοι ομιλητές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» (Δ.Π.Μ.Σ.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Η διάλεξη έγινε μετά από πρόσκληση της κ. Στέλλας Κωστοπούλου, Αναπληρώτριας  Καθηγήτριας στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., Διευθύντριας του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τουρισμός και τοπική ανάπτυξη» και Πρόεδρος του «Ευρωπαϊκού Διεπιστημονικού Κέντρου Τουρισμού του Δρόμου του Μεταξιού» ΑΠΘ και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαλέξεων Προσκεκλημένων Ομιλητών/τριών που υλοποιεί το Δ.Π.Μ.Σ.

To αντικείμενο του προγράμματος «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» βασίζεται στη σύγχρονη διεπιστημονική θεώρηση του τουρισμού και ειδικότερα του τουρισμού και της τοπικής ανάπτυξης, με ιδιαίτερη έμφαση στις οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισμικές διαστάσεις του, συνδυάζοντας σύγχρονα ζητήματα περιφερειακής ανάπτυξης, δικαίου, χωροταξίας, αγροτικής οικονομίας, περιβάλλοντος, πολιτιστικής-θρησκευτικής κληρονομιάς, καθώς και καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Στόχος του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών υψηλού επιπέδου για τον Ιδιωτικό αλλά και το Δημόσιο τομέα σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, καθώς και η αναβάθμιση της έρευνας σε αυτόν τον επιστημονικό χώρο.

Ο κ. Μπένος μέσα από την ομιλία του με τίτλο «Το πνευματικό κεφάλαιο των ολιστικών προγραμμάτων» αναφέρθηκε στο νέο και ευνοϊκό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μετά την πανδημία στη χώρα αλλά και διεθνώς, το οποίο προσδιορίζεται από μια εργώδη προσπάθεια των Ευρωπαϊκών Θεσμών, της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων για την ανανέωση του τουριστικού προϊόντος, μέσα από την αξιοποίηση του πλούτου των ολιστικών προγραμμάτων, τα οποία ενσωματώνουν το όραμα της εποχής μας για κοινωφελή διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος.  Στη συνέχεια ο κ. Μπένος παρουσίασε  το σύνολο των ολιστικών προγραμμάτων που συν διαμορφώνει το σωματείο με τους αρμόδιους θεσμούς και συγκεκριμένα τις 16 Πολιτιστικές Διαδρομές και 2 Τοπικές Διαδρομές, τα 4 Πολιτιστικά Πάρκα, τους 6 δήμους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «ΠΟΛΙΣ» και τους 3 αυτοκινητοδρόμους του προγράμματος «Λεωφόροι Πολιτισμού».

Aμέσως μετά, ο κ. Ευδόκιμος Φρεγκόγλου, υπεύθυνος προγραμμάτων του σωματείου παρουσίασε τη νέα δομή του Διαζώματος, τη θερμοκοιτίδα «D-HUB». Η θερμοκοιτίδα συμβάλλει στην υποστήριξη  της οικοδόμησης και της βιωσιμότητας των Πολιτιστικών Διαδρομών και Πάρκων, καθώς και στην καθιέρωση δυο νέων καινοτομικών θεσμών στην Ελλάδα:  α) τις συστάδες των επιχειρήσεων (cluster) και β) τους φορείς λειτουργιάς και διαχείρισης προορισμού (DMO). Επιπλέον, ο κ. Φρέγκογλου αναφέρθηκε σε όλο το εύρος δράσεων με τις οποίες η θερμοκοιτίδα υποστηρίζει εθελοντικά τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού και λειτουργίας των ολιστικών προγραμμάτων πολιτιστικού τουρισμού.

Ακολούθησε η παρουσίαση του προγράμματος «Διεθνές Δίκτυο Αρχαίων Θεάτρων», από την κ. Μαρία Κουρασάνη, αρχαιολόγο του σωματείου. Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό ενός «πρότυπου» μοντέλου συνεργασίας, με διεθνή χαρακτήρα για την προστασία και ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της λεκάνης της Μεσογείου. Η κ. Κουρασάνη αναφέρθηκε επίσης στην προώθηση της ακαδημαϊκής έρευνας που αποτελεί σημαντικό μέρος της αποστολής του Διαζώματος και στην ενθάρρυνση συνεργασιών για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δράσεων που υποστηρίζουν την ολιστική προσέγγιση στην πολιτιστική διαχείριση των μνημείων.

Την τριλογία διαλέξεων του Διαζώματος παρακολούθησαν οι φοιτητές/τριες του Δ.Π.Μ..Σ των ακαδημαϊκών ετών 2018-2019, 2019-2020 και 2020-2021, υποψήφιοι διδάκτορες, όπως η αρχαιολόγος – μουσειολόγος, κ. Ελευθερία Θεοδωρούδη, και οι διδάσκοντες/ουσες του ΔΠΜΣ κ.κ.: Στέλλα Λεφάκη – Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ρούλα Ανδρεοπούλου –  Καθηγήτρια στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, και Γιώργος Δογάνης –  Καθηγητής στον Τομέα Ανθρωπιστικών Σπουδών και Αναψυχής.

Η διάλεξη έδωσε την ευκαιρία να αναπτυχθεί ένας πολύ παραγωγικός διάλογος, καθώς το υψηλό επίπεδο ερωτήσεων που τέθηκε από τους συμμετέχοντες στη διάλεξη έδωσε την ευκαιρία στους ομιλητές να εμβαθύνουν την ανάλυση σε θέματα σχεδιασμού και οικοδόμησης των οργανωτικών δομών των ολιστικών προγραμμάτων.