Γρήγορη μετάβαση

Το Μπουλούκι: Εθνογραφική έρευνα τεκμηρίωσης για τα παραδοσιακά ασβεστοκάμινα της Ηπείρου σε Αλβανία και Ελλάδα

Πηγή: το μπουλούκι

Από το φθινόπωρο του 2021, το Μπουλούκι συντονίζει το ερευνητικό έργο ‘Burning the Bones of the Earth – Documenting the Traditional Lime Manufacturing in the Region of Epirus’, για την τεκμηρίωση της παραδοσιακής τεχνολογίας ασβεστοκάμινων στην Ήπειρο, σε νότια Αλβανία και βορειοδυτική Ελλάδα. Η έρευνα υλοποιείται στο πλαίσιο του Endangered Material Knowledge Programme (EMKP) της Βρετανικής Βιβλιοθήκης και του Βρετανικού Μουσείου και υποστηρίζεται από το Arcadia Fund.

Τα ασβεστοκάμινα εξετάζονται ως τεκμήρια μιας ξεχασμένης παραδοσιακής τεχνολογίας και μαστορικών γνώσεων που βρίσκονται σε κίνδυνο πλήρους εξαφάνισης. Η παραδοσιακή μαστορική τέχνη της παρασκευής ασβέστη αναπτύχθηκε στην Ήπειρο σε άμεσο διάλογο με το πλούσιο ασβεστολιθικό απόθεμα της περιοχής και τη σπουδαία αρχιτεκτονική της κληρονομιά.

Στόχος του προγράμματος είναι η συλλογή πρωτογενούς υλικού τεκμηρίωσης γύρω από τα χαρακτηριστικά και τις ποικίλες προεκτάσεις της ιστορικής τεχνολογίας παρασκευής ασβέστου στην ιστορική και γεωγραφική περιοχή της Ηπείρου και η επιμέλεια ψηφιακά διαθέσιμου αρχείου με φωτογραφίες, αρχιτεκτονικά σχέδια, συνεντεύξεις και βίντεο αποτύπωσης της διαδικασίας παρασκευής.