Γρήγορη μετάβαση

Τηλεδιάσκεψη για το Πρόγραμμα «Τριλογία της Αττικής» με αντικείμενο την ενημέρωση του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε»

Την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε μετά από πρωτοβουλία του προέδρου του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρου Μπένου ειδική τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση του Προγράμματος «Τριλογία της Αττικής» στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.».  Ο Οργανισμός θα λειτουργήσει ως ο Φορέας Διαχείρισης Προορισμού του Προγράμματος (D.M.O.) και θα αναλάβει την προετοιμασία και ένταξή του στο νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027 ως μια Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.).

Ειδικότερα στη διάρκεια της συνάντησης εργασίας ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ της  «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής», κ. Πέτρος Μαμαλάκης,  ο Διευθύνων Σύμβουλος  της κ. Ιωσήφ Πάρσαλης και οι συνεργάτες τους ενημερώθηκαν διεξοδικά για την πρόοδο των μελετών που έχουν ανατεθεί για το Πρόγραμμα από το «ΔΙΑΖΩΜΑ», από τους ίδιους τους μελετητές που εκπονούν τις μελέτες του Προγράμματος.

Στη τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν:

-από την «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε» οι κ.κ.: Πέτρος Μαμαλάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,  Ιωσήφ Πάρσαλης, Διευθύνων Σύμβουλος, Κωνσταντίνος Ζέρβας, Υπεύθυνος Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Σταύρος Βουρλούμης, Υπεύθυνος Αναπτυξιακού Σχεδιασμού, Δημήτρης Μπαλής, Ειδικός Συνεργάτης,

-από την Περιφέρεια Αττικής οι κ.κ. Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος,  Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος για θέματα της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Αττικής και Φωτεινή Σιώτα, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδιασμού στην Περιφέρεια Αττικής,

-από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής ο κ. Άγγελος Σπηλιώτης,  Προϊστάμενος της Μονάδας Α΄ Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής,

-από τους μελετητές και το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» οι κ.κ. : Μπέττυ Χατζηνικολάου, Νομικός, εμπειρογνώμων σε θέματα Τουρισμού και συντονίστρια όλων των μελετητικών ομάδων, Τόμας Γκρέβε και Νίκος Σμίτ από την μελετητική  εταιρεία Plan, Χρήστος Χιώτης μελετητής της Elegrad, Γιώργος Νέλλας και Άννα Γκόγκολα   από τη μελετητική εταιρεία AVARIS, Δημήτρης Τσάμης, μελετητής και τέλος ο πρόεδρος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», κ. Σταύρος Μπένος και τα στελέχη και εξωτερικοί συνεργάτες του σωματείου κ.κ., Μαρία Σοφικίτου, Ευδόκιμος Φρέγκογλου, Μαρία Κουρασάνη, Ελίνα Αγγέλη, Νίκος Στακιάς και Ηλίας Χάντζος. 

  • Στιγμιότυπο από την τηλεδιάσκεψη

Θυμίζουμε πως για το σχεδιασμό του προγράμματος Ο.Χ.Ε. το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ» δημιούργησε ένα «καλάθι» χορηγών και δωρητών από όπου χρηματοδοτήθηκαν οι απαιτούμενες μελέτες.

Οι μελέτες που ανατέθηκαν είναι οι ακόλουθες:

  • Η «Εκπόνηση Master Plan για την Πολιτιστική Διαδρομή Λαύριο – Αθήνα- Ελευσίνα (Τριλογία Της Αττικής)» που ανατέθηκε στην εταιρία «PLAN E.E. Τόμας Μπ. Γκρέβε και ΣΙΑ» το Μάιο του 2020, είναι σε εξέλιξη και χρηματοδοτήθηκε με χορηγία, ύψους 20.000 ευρώ από τα Εταιρικά Μέλη του Σωματείου: «ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.» και ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ.
  • Η Μελέτη για την «Ψηφιακή Στρατηγική για τον Πολιτισμό, ως Οδηγός για τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στο χώρο του Πολιτισμού», που ανατέθηκε τον Γενάρη του 2021 στην εταιρεία «Χρ. Χιώτης», με αντικείμενο τη δημιουργία ηλεκτρονικής ιστοσελίδας (website) για την Πολιτιστική Διαδρομή, την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στο cluster επιχειρήσεων της διαδρομής με στόχο το σχεδιασμό και τη δημιουργία βασικών ιστοσελίδων, την περιγραφή του φυσικού αντικειμένου για τις ψηφιακές εφαρμογές ανάδειξης της διαδρομής και χρηματοδοτήθηκε από χορηγία του, ύψους 20.000 ευρώ της «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», που είναι Εταιρικό Μέλος του Διαζώματος. Επιπλέον, στο πλαίσιο της παραπάνω μελέτης ακολούθησε ανάθεση σύμβασης στην κειμενογράφο, κα Ευαγγελία Παπαδοπούλου για την επιμέλεια των ενημερωτικών κειμένων που θα εμπλουτίσουν τις ψηφιακές δράσεις του προγράμματος.
  • Η Μελέτη «Στρατηγικού σχεδιασμού marketing για την τουριστική ανάδειξη της Πολιτιστικής Διαδρομής Λαύριο – Αθήνα – Ελευσίνα» που ανατέθηκε στην εταιρεία Marketing Greece, το Φεβρουάριο του 2021, έχει ήδη ολοκληρωθεί και χρηματοδοτήθηκε από χορηγία που διέθεσε το Ίδρυμα J.M. Kaplan στο Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».
  • Η «Συγκοινωνιακή Μελέτη Πολιτιστικής Διαδρομής “Τριλογία της Αττικής ”», η οποία ανατέθηκε στην Εταιρεία «ΑΒΑΡΙΣ» και το συγκοινωνιολόγο, κ. Νέλλα Γιώργο το Μάιο του 2021 και είναι σε εξέλιξη και χρηματοδοτήθηκε επίσης από την παραπάνω δωρεά του Ιδρύματος J.M. Kaplan.
  • Η ανάθεση για την «Παροχή τεχνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του  προγράμματος “Τριλογία της Αττικής”», στην Εταιρεία ΗΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ο.Ε., που επίσης χρηματοδοτήθηκε από την παραπάνω χορηγία και θα εκπονηθεί το επόμενο διάστημα, καθώς αντικείμενό της είναι  η υποστήριξη της προετοιμασίας ένταξης της «Τριλογίας της Αττικής» στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027 με χρήση εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης.
  • Τέλος, είναι σε εξέλιξη από το σωματείο ο σχεδιασμός ανοιχτού διαγωνισμού για το branding του προγράμματος «Τριλογία της Αττικής» (σε συνέχεια του Στρατηγικού Σχεδίου Μarketing).

Η συνάντηση εργασίας ολοκληρώθηκε με επιτυχία και είχε συμβολικό ρόλο καθώς η «ΝΕΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Α.Ε», ως ο Φορέας Διαχείρισης Προορισμού (D.M.O.) αποκτά  θεσμικό ρόλο και αναλαμβάνει τα ηνία για την υλοποίηση του Προγράμματος.